عقد قراردادهای تجاری

به کارگیری مشاورین مسلط به قوانین در امور قراردادها

فرتاک گشت درراستای ماموریت خود کلیه امور مربوط به مشاوره و خدمات عقد قراردادهای تجاری را به مشتریان ارائه می نماید

  • تهیه و تنظیم اسناد تجارتی کالا

  • خدمات پیش از انعقاد قرارداد

  • تحلیل محدودیت‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های مندرج

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات