امور حمل و نقل

صفر تا صد حمل محموله ها

فرتاک گشت درراستای ماموریت خود کلیه امور مربوط به مشاوره و خدمات امور حمل و نقل محموله های تجاری را به مشتریان ارائه می نماید

  • حمل و نقل وترانزیت داخلی وخارجی با کامیون های شرکتی

  • حمل ونقل دریایی محموله پروژه ها

  • اخذ بیمه نامه باربری محموله های داخلی یا ترانزیتی

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات