امور گمرکی

آگاه به آخرین قوانین و موازین گمرکی

فرتاک گشت درراستای ماموریت خود کلیه امور مربوط به مشاوره و خدمات امور گمرکی را به مشتریان ارائه می نماید

  • ترخیص کالا درکم ترین زمان و با کم ترین هزینه
  • ترخیص قطعی و موقت کالاهای وارده توسط پیمانکاران داخلی
  • کالارسانی سریع ازکلیه مبادی ورودی و گمرکات کشوربه انبارهای مورد نظر

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات