تور بلغارستان ویژه مرداد و شهریور


خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت وارنا با پرواز ماهان ایر-ویزا-7شب اقامت در هتل-صبحانه و خدمات مطابق جدول باال-سیم کارت برای هر اتاق -بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری با ناهار

توضیحات:
نرخ کودک زیر سال مبلغ 600/000 تومان میباشد-مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت .نام کننده میباشد. – در صورت درخواست پرواز بیزینس کالس به ازای هر نفر مبلغ2/100/000 تومان به پکیج اضافه میگردد.

 مدارک الزم جهت ویزا توریستی :
اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر-یک قطعه عکس 3/5*4/5 تمام رخ؛رنگی؛پشت زمینه سفید؛بدون عینک-تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامال دقیق و صحیح- کپی تمامی صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 به صورت جداگانه کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روی برگه-A4 گواهی بانکی حداقل 3 ماهه با موجودی حداقل 100/000/000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص-گواهی شغلی- ارایه کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزادر صورت رد شدن از سفارت سایر کشور های اروپایی-عالوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین باالی 66 سال مبلغ 30/000تومان مازاد دریافت خواهد شد

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات